8. i 09. 05. Dvodnevni seminar „Waldorfska škola – priprema djeteta za život“

Svi zainteresirani za teme odgoja, obrazovanja, roditeljstva, zdravog i prirodnog razvoja putem ovog seminara kojeg smo održali suradnji s FOOZOS  su, kroz praktične radionice, interaktivna predavanja, glazbeni program i lutkarsku predstavu, pod vodstvom stručnih i iskusnih waldorfskih pedagoga, imali priliku saznati iz prve ruke kako se dijete priprema za život u Waldorfskoj školi odnosno kako funkcionira jedan cjelovitiji pedagoški pristup u praksi.