Usporedba waldorfskog i redovnog obrazovanja

Kada roditelji istražuju privatne škole, bezbroj mogućnosti i različitih obrazovnih filozofija ponekad mogu ih zasuti. Mnogi budući roditelji razmišljaju o prebacivanju svoje djece iz redovnih škola u waldorfski sustav obrazovanja. I tako se postavlja pitanje: „Što je točno razlika između trenutnog iskustva moga djeteta i waldorfskog obrazovanja?”

Općenito se razlike mogu sažeti ovako: waldorfska pedagogija stavlja veliku vrijednost na umjetnosti, kritičko razmišljanje i kreativnost, a ne potiče akademsku nastavu prije sedme godine. Redovne škole stavljaju visoku vrijednost na standardna i mjerljiva teorijska znanja, s naglaskom na matematici i čitanju s početkom u dobi od pet godina.

No, to ne baca mnogo svjetla na višeslojne i nijansirane pristupe svakog sustava. U nastojanju da se razjasni, Spring Garden Waldorf School stvorila je ovaj grafikon koji opisuje sličnosti i razlike u svakom obrazovnom sustavu. No, za prava pojašnjenja o tim metodama i njihovoj prikladnosti za svoje dijete, posjetite svoj lokalnu waldorfsku školu.

WALDORF JAVNA REDOVNA ŠKOLA
Rano teorijsko obrazovanje Igra je rad maloga djeteta. Waldorf pokušava njegovati i inspirirati maštu i kreativno razmišljanje. Teorijsko obrazovanje odgađa se do prvog razreda tako da dijete ima više vremena za maštanje, umjetnost, glazbu i građenje socijalnih vještina i razredne kohezije. Teorijsko/akademsko znanje raste linearno. Što ranije dijete počne s teorijskim obrazovanjem, manje je vjerojatno da će zaostati i više može naučiti do mature. Kurikulum ranog obrazovanja fokusira se na to da djeca dosegnu razredne standarde (1, 2, 5)
Kurikulum i kasnije teorijsko obrazovanje U razredu s  djecom iste dobi waldorfski učitelji potiču ljubav prema cjeloživotnom učenju korištenjem multidisciplinarnih metoda koje spajaju umjetnost, glazbu i umješnost u zanatima. Lekcije su jezično bogate i fokusirane na umjetnosti i više osjetila. Integracija predmeta i razredna suradnja ključne su za holističko akademsko iskustvo. U razredu s djecom iste dobi učitelji javne redovne škole potiču djecu na uključivanje u odgovorno i individualno učenje. Lekcije se usredotočuju na mjerljiva akademska postignuća gdje su čitanje, pisanje i matematika jedini fokus. U kasnijim godinama te se vještine šire primjenjuju u posebnim predmetima i integriraju se u dan starijega djeteta. (1)
Razred Dijete uspijeva u jednostavnoj, ritmičnoj i predvidivoj okolini. Učitelj omogućuje učenicima u razredu da rade suradnički jedi s drugima, a jednako rade i individualno te omogućuje redovito vođenje. Dijete uspijeva u vrhunskoj, strukturiranoj okolini. Učitelji vode učenike u učionici primarno kao individualne učenike, a tek onda kao suradnike pod vodstvom nastavnika, udžbenika i tehnologije. (7)
Metode poučavanja Djeca najbolje uče oponašanjem, suradnjom i sokratskom metodom. Gledanje učitelja i surađivanje s učiteljem i drugim učenicima omogućava se znanje koje je prikladno djetetovim godinama i vještinama. Metode variraju ovisno o učitelju. Osnovni je fokus na rezultate učenika iz učiteljevog razreda. CoreStandards.org kažu: „Fokus na rezultatima više nego na načinima.“ (8, 9, 11)
Materijali Waldorfske su učionice pune prirodnih materijala i materijala koje su djeca sama izradila. Djeca samostalno stvaraju svoje materijale za učenje i udžbenike proizašle iz predavanja, posebnih projekata i ostale suradnje s učiteljem. Tehnologija nije dio učionice u osnovnom obrazovanju. Svi su materijali za učenje dani od države za posebnu akademsku svrhu. Djeca rade bilješke iz udžbenika i predavanja, a ponekad je to popraćeno s nastavnim listićima, testovima i kvizovima. Tehnologija je ključan dio učionice. (1, 4)
Društvo Waldorfsko obrazovanje teži dati učenicima osjećaj etike, teži stvoriti individue koje će se uključiti u svijet s čistim i kreativnim razmišljanjem, suosjećanjem, moralnom snagom i hrabrošću, i teži pobrinuti se za to da se učenici mogu uspješno prilagoditi mijenjajućem svijetu. Težnja je javnih škola pružiti trajno i jasno razumijevanje onoga što se od učenika očekuje da nauče kako bi „pronašli uspjeh na fakultetima i u karijerama, i osigurali to da američki učenici budu u mogućnosti natjecati se uspješno u svjetskoj privredi.“ (1, 3)
Društveno Razvoj učenika u društvenom aspektu jednako je važno školi kao i akademsko učenje. Učitelj igra ključnu ulogu u orkestriranju kako se socijalne vještine razvijaju kod pojedinaca i među učenicima. Razvojem učenika u društvenom aspektu bavi se u nastavi ako je važno za učenje cijelom razredu. Roditelji su poticani da se bave pitanjima ponašanja i društvenih problema kod kuće. (6, 7)
Individualnost Djeca na svijet dolaze s jedinstvenim osobnostima i talentima. Učiteljeva je uloga upoznati učenike, poštovati njihovu prirodu te voditi ih i inspirirati da dosegnu svoj puni potencijal s individualiziranim metodama poticanja i učenja. Razvoj pojedinog djeteta balansiran je s potrebama cijeloga razreda. Budući da je fokus na rezultatima, a ne na metodologiji poučavanja, ne postoji posebna preporuka o tome kako se nastavnik treba odnositi prema djetetovim individualnim vještinama, osim ako se povezuju s mjerljivijim rezultatima. (10, 11)

 

 

Objavila Rocky Lewis 28.3.2014. na Spring Garden Waldorf School Blog.