učenje na otvorenom.jpg
Brush Brush
Home Page / Blog / Istraživanja waldorfskog obrazovanja

Istraživanja waldorfskog obrazovanja

 

Do danas su provedena i objavljena mnogobrojna međunarodna znanstvena istraživanja waldorfskoga obrazovanja. 

 

 • Istraživanje u Velikoj Britaniji

Tijekom znanstvenog istraživanja provedenog u Velikoj Britaniji pri Ministarstvu obrazovanja 2005. ( Woods, Ashley, Woods), autori tijekom zaključka navode kako „ postoji cjelokupan pozitivan ishod između waldorfskog obrazovanja i učenja te učeničkih akademskih postignuća, razvoja kreativnosti, socijalnih i drugih vještina i sposobnosti te doprinosa holističkom razvoju djeteta“.

Između waldorfskog obrazovanja i državnih škola, navode, postoji čitav niz pedagoških i kurikulumskih različitosti, gdje bi optimalan vid razvoja obje odgojno-obrazovne sastavnice bio u međusobnom učenju jednih od drugih u cilju optimalnog razvoja učenika.

Primjerice, waldorfske škole bi mogle poučiti državne u:

rano-razvojnom početnom učenju stranih jezika učenika, učenju kroz etape nasuprot satno-predmetnom učenju, posebice kod mlađih učenika, razvoju govornih i čitalačkih vještina s naglaskom na usmenom učenju i poučavanju, ritmičkom učenju i poučavanju, razvojno prilagođenom kurikulumu i vrednovanju postignuća, intrizično motiviranom pristupu jačanju umjetničkih sposobnosti i kreativnosti, samorefleksiji učitelja te načinima poticanja zajedništva i suradnje među učenicima.

Tijekom istog istraživanja, autori sugeriraju na nužnost dodatnih znanstveno utemeljenih komparativnih istraživanja u odnosu waldorfskih i državnih škola u cilju promatranja cjelokupnog utjecaja na razvoj djeteta.

Philip Woods; Martin Ashley; Glenys Woods (2005), Steiner Schools in England: Research Report RR645 (PDF), Department for Education and Skills

 

 • 1998-2008 Istraživanje u Australiji

Tijekom longitudinalnog istraživanja provedenog u Australiji (Gidley), u čijem je znanstvenom korpusu korištena kvalitativna i kvantitativna metodologija, za cilj je imalo uvidjeti razlike u stavovima i mišljenjima o životu i budućnosti učenika waldorfskih srednjih  škola u odnosu na nekoliko godina ranije ispitane stavove učenika državnih  te drugih privatnih i religijski orijentiranih škola.

Doneseni zaključci o stavovima waldorfskih učenika sugeriraju slijedeće;

 • Waldorfski učenici posjeduju sposobnost razvijanja detaljnjije i  obogaćenije vizije vlastite budućnosti od učenika državne srednje škole
 • Tri četvrtine ispitanika waldorfske škole moglo je predvidjeti i isplanirati pozitivne promjene okoliša i ljudskog razvoja i napretka; gotovo dvije trećine ispitanika moglo je zamisliti pozitivne promjene na socijalno-ekonomskome području čovjekova djelovanja
 • Učenici radije biraju usredotočiti se na poboljšanje socijalnog aspekta kao čimbenika tijekom rješavanja problema nego oslanjanje na tehnološki način
 • U predviđanju budućnosti s odsutsvom rata, njihovoj viziji rješenja problema u fokusu je osnaživanje međuljudske povezanosti irazvoj tolerancije kroz dijalog
 • 75% ispitanih učenika imalo je jasnu viziju i ideje na temelju kojih poboljšati razvoj čovječanstva (uključujući i njihov vlastiti razvoj) u svrhu ispunjenja osobnih težnji; proaktivnost u zajednici, promjena vrijednosnog sustava, osnaživanje duhovnosti, briga za budućnost i bolje obrazovanje
 • Unatoč ukazivanju na postojanje istih strahova ( uništenje okoliša, socijalna nepravda i bojazan od rata), waldorfski su učenici u odnosu na učenike državnih škola, pokazali neustrašivost i snažnu volju za aktivnim sudjelovanjem u vlastitim i globalnim promjenama
 • Za razliku od učenika državnih škola, kod ispitanika waldorfske škole nije pokazana nikakva razlika između spolova pri iznošenju stavova, vizija ili načina rješavanja društvenih problema

Gidley, J. (1998). "Prospective Youth Visions through Imaginative Education." Futures: The journal of policy, planning and futures studies 30(5): 395–408.

Gidley, J. (2002). Holistic Education and Visions of Rehumanized Futures. Youth Futures: Comparative Research and Transformative Visions. J. Gidley and S. Inayatullah. Westport, Connecticut, Praeger: 155-168.

Hutchinson, F. (1992). Futures consciousness and the school: Explorations of broad and narrow literacies for the 21st-century with particular reference to Australian young people. Armidale NSW, University of New England: 410.

Gidley, J. and G. Hampson (2005). "The Evolution of Futures in School Education." Futures: The journal of policy, planning and futures studies 37: 255–271.

 

Više na;   http://www.rosejourn.com/index.php/rose/article/viewFile/17/58

 

 • 2012 Istraživanje u Sjedinjenim Američkim državama

Tijekom provedenog istraživanja analizirane i uspoređene su čitalačke sposobnosti i matematičke vještine među učenicima Waldorfskih škola i učenika državnih škola. Dobiveni rezultati pokazali su manju uspješnost waldorfskih učenika tijekom ranijih razreda (1.-4.) u odnosu na „državne učenike“, no viša postignuća tijekom završnih osnovnoškolskih razreda (7. i 8.). Na temelju dobivenih rezultata, autori zaključuju kako akademski uspjeh tijekom waldorfskog obrazovanja napreduje sporije, ali ga slijede kvalitetnija  i bolja akademska postignuća u višim razredima. Roditeljska argumentacija potkrjepljuje dobivene rezultate, a njihov osobni osvrt na waldorfsko obrazovanje ostavlja utisak da je škola holistički orijentirana prema djetetu, s naglaskom na važnost umjetnosti, zajedništva i razvojno prilagođenog pristupa.

Abigail L. Larrison; Alan J. Daly; Carol VanVooren (2012). "Twenty Years and Counting: A Look at Waldorf in the Public Sector Using Online Sources"Current Issues in Education15 (3). 

 

 • 2012 Istraživanje u Njemačkoj

Tijekom komparativnog istraživanja waldorfskoga obrazovanja u odnosu na državne škole u Njemačkoj, zaključeno je da su učenici waldorfskih škola entuzijastičniji prema procesu učenja -  učenje je zabavnije, manje je dosadno u školi te je stavljen naglasak na individualno jačanje akademskih snaga u odnosu učitelj – učenik.

Ujedno, istraživanje nije pokazalo nikakvu statistički značajnu razliku u postignućima na državnim ispitima između polaznika waldorfske i državno utemeljene škole.

85%  učenika waldorfske škole izjasnilo se da je školsko okružje ugodno i podržavajuće u odnosu na 60% učenika državne škole.  Dvostruko više učenika waldorfske škole u odnosu na državnu, procijenilo je da imaju kvalitetan odnos s učiteljem.

U zdravstvenom vidu, učenici waldorfske škole prijavili su značajno manji broj zdravstvenih poteškoća u odnosu na učenike državne škole; manje glavobolja, probavnih tegoba i smetnji sna.

Fanny Jiménez, "Wissenschaftler loben Waldorfschulen", Die Welt, 27 September 2012

 

 • 2009 PISA istraživanje

 U odnosu na državne škole, PISA istraživanje utvrdilo je da waldorfski učenici u Europi imaju značajno bolja postignuća u znanostima, neznatno manja postignuća u matematičkim sposobnostima i usporedivo jednaka postignuća u čitalačkim vještinama.

"pisa belegt die naturwissenschaftliche kompetenz der waldorfschule"

 

 • 2006 Istraživanje u Austriji

Ujedno, PISA istraživanje provedeno u Austriji kao zaključak navodi iznadprosječan rezultat waldorfskih učenika u području znanosti.  Waldorfski su učenici pokazali visoku razinu razumijevanja prirodnoznanstvenih pitanja i sposobnost rješavanja znanstvenih problema. Autori istraživanja navode kako bi državne škole mogle višestruko napredovati u poboljšanju vlastitih izvedbenih planova i programa oponašajući model waldorfskog pristupa (jačanje istraživačke znatiželje, zaključivanje, intrizična motiviranost u učenika povezana s razvojno prilagođenim pedagoškim pristupom) te na taj način  osnažiti prirodoslovno-znanstvene kompetencije učenika u državnim školama.

Claudia Schreiner and Ursula Schwantner (2009). "Section 9.6 Comparison of Skills and Individual Characteristics of Waldorf Students". PISA 2006: Austrian Report with a Focus on the Sciences. Archived from the original on 2013-12-16.

 

 • 2008 Cambridge znanstveno istraživački rad  u Primary Review

Neovisno objavljeni istraživački rad Cambridge Primary Review- a donosi zaključak kako obrazovne alternative poput waldorfskih škola ili školovanja kod kuće rezultiraju boljim akademskim postignućima učenika u odnosu na učenike državnih škola.

"Primary schools exert unnecessary pressure on students" na  Wayback Machine

 

 • 2006 Zdravstveno istraživanje

 Istraživanja pokazuju ( Flöistrup i sur.) kako učenici waldorfskih škola imaju nižu učestalost alergija i alergiji sličnih simptoma, čija se povezanost pronalazi u antropozofskom načinu života (u obiteljskom i školskom okružju) i generalno manjem opsegu korištenja antibiotika i antipiretika u liječenju bolesti.

 

Flöistrup, H.; Swartz, J.; Bergström, A.; Alm, J. S.; Scheynius, A.; Van Hage, M.; Waser, M.; Braun-Fahrländer, C.; Schram-Bijkerk, D.; Huber, M.; Zutavern, A.; von Mutius, E.; Ublagger, E.; Riedler, J.; Michaels, K. B.; Pershagen, G.; Flöistrup, Helen (January 11, 2006). "Allergic disease and sensitization in Steiner school children"The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Journal of Allergy & Clinical Immunology. 117 (1): 59 66. doi:10.1016/j.jaci.2005.09.039PMID 16387585

 

 • 1996 Istraživanje kreativnosti

Rezultati provedenog komparativnog istraživanja među učenicima waldorfske i državno utemeljene škole pokazuju da pristup waldorfskih učitelja umjetničkom obrazovanju učenika pogoduje i razvija, ne  samo generalnu umjetničko-stvaralačku vještinu  nego i sposobnost percepcije uočavanja i reprodukcije viđenih detalja. Drugo istraživanje uspoređivalo je rezultate krativnosti mjerene Torranceovim testom sposobnosti kreativnog mišljenja pri čemu su waldorfski učenici pokazali veće rezultate od učenika državne škole.

 

Ogletree, Earl J. (1996). The Comparative Status of the Creative Thinking Ability of Waldorf Education Students: A Survey. https://eric.ed.gov/?id=ED400948

 

Maureen Cox and Anna Rolands, "The Effect of Three Different Educational Approaches on Children's Drawing Ability"British Journal of Educational Psychology 70, pp. 485–503 (abstract)

 

 • Istraživanje standardiziranih testova (Sjedinjene američke države i Njemačka)

Waldorfski su učenici manje izloženi standardiziranoj evaluaciji znanja kakva postoji u državnim školama, posebice tijekom nižih razreda osnovne škole. Unatoč tome, u Sjedinjenim američkim državama na državnim ispitima mature, waldorfski učenici pokazuju iznadprosječne rezultate u odnosu na državni prosjek, posebice u jezičnoj domeni.

Komparativna istraživanja provedena u Njemačkoj na učenicima završnih razreda srednje škole tijekom upisa na visoka učilišta i/ili fakultete rezultirala su dvostruko ili u nekim slučajevima trostruko boljim akademskim rezultatima (40% u odnosu na 26% prolaznosti)  na prijemnim ispitima u odnosu na učenike koji su pohađali državnu utemeljene škole i državno usvojen kurikulum.

Todd Oppenheimer, Schooling the ImaginationAtlantic Monthly, September 1999

 

Ullrich, Heiner, "Rudolf Steiner" "Prospects: the quarterly review of comparative education, UNESCO: International Bureau of education, vol XXIV, no. 3/4, 1994, pp. 555–572

 

 

__________________________________________________________________

Sviđa Vam se članak? Podržite osječku waldorfsku priču!

Razvoj waldorfske pedagogije u Osijeku možete poduprijeti donacijom udruzi na račun 

IBAN:HR7423400091110711462

ISKRA waldorfska inicijativa

Antuna Matije Reljkovića 

31000 Osijek

ili skeniranjem barkoda

    

te unosom željenog iznosa. 

 

09 Aug 2022

Moglo bi vas zanimati...

Iskra © Waldorf school. All rights reserved 2021.