Shape

Doživljajno učenje - učenje svim osjetilima

(senzorni razvoj kao temelj razvoja osobnosti)

Nositelj: ISKRA waldorfska inicijativa


Partner: EOS Centar za doživljajnu i relacijsku pedagogiju


Razdoblje provedbe : siječanj - prosinac 2020.


Ciljna grupa: Program je namijenjen odgojiteljima predškolske djece, učiteljima razredne nastave, stručnim suradnicima (pedagozima, psiholozima, knjižničarima, edukacijskim rehabilitatorima).


Program se sastoji od 10 modula, a obuhvaća dva tematska područja:

1. Senzorni razvoj: odgoj i njega osjetila

2. Razvojni problemi i teškoće, posebno teškoće učenja (tzv. „zahtjevna djeca“)


Svaki modul obuhvaća: teorijsko razmatranje i pedagošku radionicu, vježbe ili pedagoški praktikum. U vježbovnom dijelu nude se praktični alati za iskustveno učenje i odgoj i njegu osjetila.O voditeljici: Autorica i predavač je prof dr. sc. Slavica Bašić, prof. pedagogije i psihologije, doktor pedagoških znanosti sa specijalizacijama u tradicionalnim i suvremenim koncepcijama odgoja i obrazovanja, u logoterapiji i egzistencijalnoj analizi, geštalt pedagogiji, umirovljena je sveučilišna profesorica u trajnom zvanju, u Eos Centru je aktivna kao autorica i predavačica u programima cjeloživotnog usavršavanja pedagoških djelatnika. Radionice i praktikume vode umjetnički terapeuti, zdravstvena pedagoginja, euritmist/ica, odgojiteljice/učiteljice (iz Hrvatske i inozemstva) sa specijalizacijom u određenom tematskom području.

Shape

međunarodna konferencija “Zdravo odrastanje: poticanje zdravlja djece i mladih kroz inovativne pedagoške pristupe“

Nositelj: ISKRA waldorfska inicijativa


Partneri: EOS Centar za doživljajnu i relacijsku pedagogiju, Dječji vrtić Osijek, Savez waldorfskih institucija i inicijativa Republike Hrvatske


Suradnici: European Council for Steiner Waldorf Education, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners


Vrijeme održavanja: 18.6. – 19.6. 2021.


Pokrovitelji:

- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike RH

- Ministarstvo zdravstva RH

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja

- Osječko-baranjska županija

- Grad Osijek


Ciljevi konferencije:

1. Ukazati na salutogeničke sadržaje i metode u odgoju i obrazovanju, koji doprinose očuvanju i poboljšanju zdravlja djece i mladih te uvidjeti mogućnost njihove primjene u odgojno-obrazovnoj praksi


2. Potaknuti dijalog između pedagoških pristupa koji potiču zdravlje djece i mladih s naglaskom na waldorfsku, doživljajnu i relacijsku pedagogiju


3. Potaknuti međusektorski dijalog u svrhu osnaživanja odgojno-obrazovnog pluralizma u gradu Osijeku i cijeloj RH