Shape

proaktivna mreža

Nositelj projekta: PRONI Centar za socijalno podučavanje


PartneriNansen dijalog centar OsijekISKRA Waldorfska inicijativa Osijek i Europski dom Vukovar


Ukupna vrijednost projekta: 476.691,15 kn


Projekt je sufinanciran sredstvima: Europske unije iz Europskog socijalnog fonda – 85% i sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske – 15%


Projekt Proaktivna mreža osmišljen je kao umrežavanje i osnaživanje resursa u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji sinergijom javno-civilnog partnerstva uz podršku brojnih suradnika kako bi se proaktivno i adekvatno, kroz primjerene aktivnosti rješavali krizne situacije.
Stoga će se održivost rezultata postići i kroz funkcioniranje kreirane mreže, ali i ostalih outputa. Institucionalnu održivost prije svega vidimo kroz osnažene organizacijske i upravljačke kompetencije zaposlenika i osoba za zastupanje OCD u području strateškog i operativnog upravljanja organizacijom te povećano znanje zaposlenika i osoba za zastupanje OCD o ulozi njihove organizacije te razumijevanje zakonodavnog okvira važnog za bolje vođenje organizacije kao i važnog za funkcioniranje pojedinih oblika financiranja aktivnosti. Poseban će naglasak biti stavljen na osnažene organizacijske i upravljačke kompetencije zaposlenika OCD za upravljanje programima volontiranja te koordinaciju volontera u OCD certificiranjem za „Menadžment volontera“, osnažene volontere, te osnažene kompetencije zaposlenika i volontera OCD za djelovanje u kriznim situacijama, te kreirani Protokol o postupanju dugoročna je investicija u održivost rezultata. Posljedično, resursi stavljeni na raspolaganje zajednici u kriznim situacijama, a temeljeni na istraženim stvarnim potrebama garantiraju održivost rezultata primjenom inovativnih metodologija i principima dobrog upravljanja.