Copy of IMG_20201005_175532 (1).jpg

Program za cjeloviti razvoj djeteta

Shape

Program za cjeloviti razvoj djeteta

Partneri na projektu:

- EOS Centar za doživljajnu i relacijsku pedagogiju

- Dječji vrtić Osijek

- Waldorfska škola u Osijeku


Ukupna vrijednost projekta: 699.029,82 kn


Projekt je sufinanciran sredstvima:

- Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (450.000,00 kn)

- Ministartstvo znanosti i obrazovanja (249.029,82 kn)


Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2020. – kolovoz 2023.


Cilj projekta:

Uspostavljanje sustavne kontinuirane podrške djeci, roditeljima, obiteljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima u svrhu cjelovitog razvoja djece, prevencije senzornih, motoričkih, emocionalnih i socijalnih teškoća, prevencija socijalne isključenosti te jačanje kapaciteta djece u riziku i (potencijalno) darovite djece putem suvremenih pedagoških pristupa.


Ciljane skupine korisnika:

- djeca vrtićke, predškolske i rane osnovnoškolske dobi (3-10 godina) – djeca u riziku i

(potencijalno) darovita djeca

- roditelji i obitelji

- odgojno-obrazovni djelatnici


Aktivnosti:

- radionički program (radionice za djecu vrtićke dobi, za djecu predškolskog uzrasta te za djecu osnovnoškolske dobi)

- edukacijski ciklus za jačanje roditeljskih kompetencija “Roditelji zajedno”

- edukacija odgojno-obrazovnih djelatnika

- festival Obiteljskih igara

- učionica održivog razvoja