P.A.N. (5).jpg

P.A.N.- prevencija, aktivnost, nenasilje

Shape

P.A.N.- prevencija, aktivnost, nenasilje

Partneri: EOS Centar za doživljajnu i relacijsku pedagogiju

Dječji vrtić Osijek


Ukupna vrijednost projekta: 85.000,00 kn


Projekt je financiran sredstvima: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku


Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2020. – svibanj 2021.


Cilj projekta: Trajno osnaživanje kapaciteta odgojitelja i roditelja te stvaranje kontinuiranog programa prevencije nasilja među djecom za sve dionike obrazovanja djece u ranoj i predškolskoj dobi.


Ciljane skupine korisnika:

Odgojno-obrazovni djelatnici

20 odgojiteljica djece rane i predškolske dobi i 15 učitelja/ica razredne nastave i stručnih suradnika sudjelovalo je u procesu studijske edukacije „Doživljajno učenje – učenje svim osjetilima“.  Projektnim aktivnostima odgojno-obrazovni djelatnici dobili su trajne metodičke i sadržajne alate za rad sa suvremenim pedagoškim izazovima, kojima će moći detektirati i otkloniti uzroke nasilnih oblika ponašanja kod djece. Radionice doživljajne pedagogije uključuju gestovne igre, pričanje priča, ručni rad, rad u vrtu, motoričke aktivnosti itd.

 

Djeca rane i predškolske dobi

300 djece rane i predškolske dobi (3-7 godina, oba spola) sudjelovala su u radioničkim aktivnostima koje su provele odgojiteljice Dječjeg vrtića Osijek u svom redovnom radu. Također, djeca su sudjelovala u terenskim posjetima „Učionici održivog razvoja“, što dodatno omogućuje prijenos pozitivnih obrazaca ponašanja i djelovanja među djecom i prema okolini putem aktivnosti održivog razvoja i metodom doživljajne pedagogije.

 

Roditelji

30 roditelja djece koja sudjeluju u radioničkim aktivnostima uključeno je u program „Zemljica“, koji uključuje vrtlarenje, kompostiranje, sadnju biljaka, plijevljenje, zalijevanje, recikliranje, izradu predmeta od prirodnih materijala itd. Time se zadovoljavaju potrebe roditelja za konstruktivnim provođenjem slobodnog vremena s djecom, s ciljem prijenosa pozitivnih obrazaca ponašanja te praktičnih vještina u obiteljsku okolinu.

 

 

Provedene aktivnosti:

•   Stručni studijski ciklus „Doživljajno učenje – učenje svim osjetilima: senzorni razvoj kao temelj razvoja osobnosti“ kojeg provodi EOS Centar za doživljajnu i relacijsku pedagogiju pod vodstvom interdisciplinarne stručnjakinje prof.dr.sc. Slavice Bašić.

•    Provedeno je 40 radionica prevencije nasilja među djecom putem pozitivnih metoda doživljajne pedagogije u Dječjem vrtiću Osijek (gestovne igre, pričanje priča, ručni rad, rad u vrtu, motoričke aktivnosti itd.)

•    Organizirana i provedena konferencija „Zdravo dijete“ u partnerstvu s Dječji vrtić Osijek i EOS Centar na kojoj su predavači prezentirali svoje primjere dobre prakse i/ili istraživanja; predavači na konferenciji: prof.dr.sc. Slavica Bašić, dr.sc. Damir Marinić, David Brierley, izvanredni professor metodike u obrazovanju, Godi Keller, prof., waldorfski učitelj, Marinka Špodnjak prof., waldorfska učiteljica i odgojiteljica u zvanju mentora