voće.jpg

Školski obrok za sve

Shape

školski obrok za sve

Partneri na projektu: 41 jedinica lokalne samouprave s područja naše županije (7 gradova i 34 općine)


Projekt je financiran sredstvima: OBŽ, jedinice lokalne samouprave


Početak projekta: 2018. god.


Cilj projekta:


- svakom učeniku osigurati minimalno jedan obrok dnevno

- usmjeriti učenike, nastavnike i roditelje prema zdravoj prehrani

- konstantno i kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu školskih obroka u nutritivnom i kvalitativnom smislu

- poticati lokalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva, njihovu proizvodnju domaćih namirnica te sljedivost proizvoda od polja do stola


Ciljane skupine korisnika:

-djeca 71 osnovne škole Osječko-baranjske županije (više od 18.000 osnovnoškolaca)


Aktivnosti:

-osiguravanje jednog obroka dnevno svim učenicima osnovnih škola

-edukacija djece i roditelja