Shape

aktivirAJMO

Partneri na projektu:

- Udruga „Breza“

- Osnovna škola Blage Zadre, Vukovar

- Dječji vrtić Vukovar 1


Ukupna vrijednost projekta: 29.982,87€


Projekt je sufinanciran sredstvima: Fond za aktivno građanstvo


Razdoblje provedbe projekta: 1. rujan 2022. – 30. studeni 2023.


Opći cilj projekta: Uspostaviti sustavnu i kontinuiranu podršku djeci, roditeljima i odgojno – obrazovnim djelatnicima u svrhu prevencije socijalne isključenosti putem suvremenih pedagoških pristupa te na taj način ojačati vještine za aktivno sudjelovanje ranjivih skupina djece, njihovih roditelja i odgojno – obrazovnih djelatnika u demokratskoj kulturi i životu zajednice (vrtićke, školske, obiteljske, lokalne).


Ciljane skupine korisnika: djeca vrtićke, predškolske i osnovnoškolske dobi, odgojno – obrazovni djelatnici, roditelji, zaposlenici OCD-a Korisnika i partnera


Aktivnosti:

1. “Aktivni vrtić” :

  • 10 preventivno – terapijskih radionica za djecu uzrasta 3 - 6 godina

  • 10 radionica preventivno – terapijskog programa za razvoj grafomotorike namijenjen djeci šestogodišnjacima kao dodatna priprema za polazak u školu

2. “Aktivna  škola” :

  • 5 umjetničkih radionica po elementima waldorfske, doživljajne i relacijske pedagogije za djecu niže osnovnoškolske dobi

  • 5 interaktivnih radionica na temu ljudskih prava i građanskog odgoja za djecu više osnovnoškolske dobi

3. „Aktivni roditelji“:

  • 4 interaktivna predavanja (svako predavanje trajanja 1 sat i 30 minuta) čija tematika je dijalog između roditelja i djece, kako roditelj može pomoći djetetu u savladavanju izazova, kako ojačati roditeljske kompetencije te kako doprinijeti djelovanju u multikulturalnoj sredini

4. „Aktivni odgojno-obrazovni djelatnici“:

interaktivna predavanja i radionice podijeljeni u 2 modula: jedan modul za odgojitelje i jedan za učitelje

5. „Obiteljske igre“:

  • 2 festivala u lipnju i rujnu namijenjeni djeci, mladima, roditeljima, obiteljima, odgojno-obrazovnim djelatnicima te svim zainteresiranim građanima

6. “Aktivni OCD-i”:

Jačanje kapaciteta OCD-a Korisnika i Partnera bit će provedeno kroz 3 modula:

  • IKT edukacije za OCD-e

  • trening za javni nastup

  • priručnik za multiplikaciju

Active-citizens-fund@4x (1).png