aktivirAJMONaziv projekta: AktivirAjmo

Opći cilj projekta: Uspostaviti sustavnu i kontinuiranu podršku djeci, roditeljima i odgojno – obrazovnim djelatnicima u svrhu prevencije socijalne isključenosti putem suvremenih pedagoških pristupa te na taj način ojačati vještine za aktivno sudjelovanje ranjivih skupina djece, njihovih roditelja i odgojno – obrazovnih djelatnika u demokratskoj kulturi i životu zajednice (vrtićke, školske, obiteljske, lokalne).

Ciljane skupine korisnika: djeca vrtićke, predškolske i osnovnoškolske dobi, odgojno – obrazovni djelatnici, roditelji, zaposlenici OCD-a Korisnika i partnera


PRIRUČNIK ZA PRIMJENU PROGRAMA ZA CJELOVITI RAZVOJ DJETETA

(KLIK NA NASLOV ZA PREUZIMANJE)


Aktivnosti:

1. “Aktivni vrtić” :

  • 10 preventivno – terapijskih radionica za djecu uzrasta 3 - 6 godina
  • 10 radionica preventivno – terapijskog programa za razvoj grafomotorike namijenjen djeci šestogodišnjacima kao dodatna priprema za polazak u školu

2. “Aktivna  škola” :

  • 5 umjetničkih radionica po elementima waldorfske, doživljajne i relacijske pedagogije za djecu niže osnovnoškolske dobi
  • 5 interaktivnih radionica na temu ljudskih prava i građanskog odgoja za djecu više osnovnoškolske dobi

3. „Aktivni roditelji“:

  • 4 interaktivna predavanja (svako predavanje trajanja 1 sat i 30 minuta) čija tematika je dijalog između roditelja i djece, kako roditelj može pomoći djetetu u savladavanju izazova, kako ojačati roditeljske kompetencije te kako doprinijeti djelovanju u multikulturalnoj sredini

4. „Aktivni odgojno-obrazovni djelatnici“: interaktivna predavanja i radionice podijeljeni u 2 modula: jedan modul za odgojitelje i jedan za učitelje

5. „Obiteljske igre“:

  • 2 festivala u lipnju i rujnu namijenjeni djeci, mladima, roditeljima, obiteljima, odgojno-obrazovnim djelatnicima te svim zainteresiranim građanima

6. “Aktivni OCD-i”: Jačanje kapaciteta OCD-a Korisnika i Partnera bit će provedeno kroz 3 modula:

  • IKT edukacije za OCD-e
  • trening za javni nastup
  • priručnik za multiplikaciju

 

 PREGLED PROVEDENIH AKTIVNOSTIIzjava:

*Projekt „aktivirAJMO“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

**Sadržaj na web stranici isključiva je odgovornost udruge ISKRA waldorfska inicijativa i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.