erasmus različiti.jpg

Različiti s istim željama


Shape

Različiti s istim željama

(different with the same aspirations)

Partner na projektu: Waldorfska škola Ljubljana


Ukupna vrijednost projekta: 34,158.00 €


Projekt je sufinanciran sredstvima: Agencija za mobilnost i programe Europske unije


Razdoblje provedbe projekta: 1. rujan 2022. – 29. veljače 2024.


Ciljane skupine korisnika: učenici niže osnovnoškolske dobi, učitelji razredne nastave, pomoćnici u nastavi


Ciljevi:

1. osnažiti upravljačke kompetencije za razvoj prepoznatljivosti novoosnovane osnovnoškolske ustanove koja pruža alternativni program odgoja i obrazovanja na lokalnoj i internacionalnoj razini

2. unaprijediti osobne i profesionalne kompetencije zaposlenika i suradnika škole u 4 područja (rad s učenicima s teškoćama, razvijanje soft vještina, upravljanje sukobima i prevencija nepoželjnih oblika ponašanja, hospitiranje u drugim waldorfskim ustanovama u svrhu primjene iskustava kroz primjere dobre prakse)

3. razvoj osviještenosti učenika o pripadanju interkulturalnoj europskoj (i waldorfskoj) zajednici


Opis aktivnosti:

1. Grupna mobilnost učenika: posjet učenika 3. i 4. razreda Waldorfske škole u Osijeku u školskoj godini 2022./23. Waldorfskoj školi u Ljubljani trajanja 5 dana

2. Job shadowing: hospitacija učiteljice kombiniranog 3. i 4. razreda u Waldorfskoj školi u Ljubljani u trajanju 5 dana

3. Tečajevi i treninzi: u projektu trajanja 18 mjeseci će se provesti 7 strukturiranih tečajeva