Nastavni plan i program

Waldorfska škola u Osijeku radi po Nastavnom planu i programu za osnovnu waldorfsku školu, odobrenom od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Nastavni plan i program dostupan je na idućoj poveznici:

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

 

Rad s djecom u Waldorfskoj školi u Osijeku

 

U waldorfskoj pedagogiji se naglasak stavlja na pravovremeno odgovaranje na razvojne potrebe djeteta, kako bi se ostvarili svi djetetovi potencijali. Waldorfska pedagogija je potpuno orijentirana na zdrav djetetov razvoj.

Upravo se razvojem svih djetetovih kapaciteta osnažuje otpornost (eng. resilience) djeteta, tako da je ono spremnije za stvarne životne izazove i situacije te krize koje nosi odrastanje i sazrijevanje.

Metodama rada koje obuhvaćaju volju, emociju i kognitivno, Učenje rukama, srcem i glavom nastavno gradivo se apsolvira na prirodan način.

Nastava je podijeljena u epohe (tematske cjeline), koje traju 3-4 tjedna. Na taj način dijete može nesmetano uroniti u jednu temu i obraditi je potpuno i bez distrakcija. Gradivo također na taj način ostaje trajno pohranjeno.

Waldorfski učitelj/ica prati dijete kvalitativno i individualno, stoga se djeca prate opisnim ocjenama, dok se brojčane uvode u višim razredima.

Njeguje se unutarnja (intrinzična) motivacija djeteta za znanjem i učenjem te se izbjegava nepotrebni stres i učenje radi ocjene.

Djeca nemaju klasične udžbenike, već svako dijete izrađuje vlastiti udžbenik za pojedini predmet. To su njihova autorska djela, koja im ostaju trajno u sjećanju. Učitelj/ica im pomažu da zapisi, crteži i skice u tom udžbeniku budu što kvalitetniji i precizniji, a djeca im daju notu osobnosti. U svojoj odrasloj dobi, najčešće te udžbenike još čuvaju i rado se prisjećaju načina učenja.

Potiče se iskustveno učenje, problemska nastava, refleksija i kritički osvrt, primjena znanja i umjetničko-kreativni izražaj djeteta. Dijete uči raditi individualno i timski te je naučeno učiti. Znatiželja se održava na visokoj razini kroz cijelo školovanje.

Nastava je podijeljena na glavnu, predmetnu i praktičnu. Osim predmeta prisutnih i u drugim školama (hrvatski jezik, matematika, priroda i društvo, biologija, kemija, povijest, geografija, fizika, tjelesna kultura itd.), uvode se i neki dodatni.

Specifični predmeti i područja su: ručni rad, euritmija (umijeće pokreta), crtanje formi, vrtlarstvo, stari zanati, botanika, zoologija, minerologija, astronomija itd.

Djeca uče 2 strana jezika od 1. r., sviraju glazbene instrumente te razvijaju talente s mnogih drugih područja.

Škola se nalazi u samom centru grada Osijeka, u blizini zelenih površina i parkova. Ujedno, u blizini je naš školski vrt s izgrađenom učionicom u prirodi, što pruža nebrojene mogućnosti za istraživačku i pratičnu nastavu.

Veliki naglasak se stavlja i na razvoj društvenih sposobnosti i kompetencija.

Razvijaju se sposobnosti komunikacije i dijaloga, prilagodljivosti novim kontekstima, originalnost u pristupu, sposobnost iznošenja ideja, suradnje s drugima, poduzetnosti, inovativnosti itd.

S tim sposobnostima dijete ima mogućnost razviti ključne kompetencije potrebne u aktualnim i budućim zahtjevima društva i tržišta.

Kroz kurikulum se prati književno-duhovna baština čovječanstva. Bajke, basne, legende, mitologije, povijesne priče i biografije osoba koje su mijenjale povijest čovječanstva, djeci daju mudrosnu hranu i mogućnost da sami razvijaju moralne pouke, koje nose sa sobom kroz život.

Njeguje se imaginacija, pokretno i slobodno mišljenje. Djecu se ne određuje svjetonazorski, već im se kroz kurikulum i način rada otvaraju perspektive, kako bi oni jednog dana bili slobodni izabrati svoja uvjerenja.