o waldorfskoj pedagogiji

98e1c71a9f11bdf3b51f07145d63fde2_1508572624420-286×300

O waldorfskoj pedagogiji

Waldorfska pedagogija njeguje djetinjstvo kao dragocjeno doba u kojemu se prema djetetu odnosi s poštovanjem i pazi se na individualne potrebe svakog djeteta.

Uz uzoran primjer i vodstvo jasnog i autentičnog odgojitelja, dijete oponaša i uči, da bi se samo kroz slobodnu igru izrazilo i pokazalo svijetu. Dosljednim i pravovremenim ritmom dana, kao i tjedna, prateći ritmove prirode i njenu mijenu, dijete stječe sigurnost i razvija osjećaj povjerenja u svijet oko sebe.

U slobodnoj igri dijete spontano izražava svoje doživljaje i iskustva iz neposredne okoline. Vođenim aktivnostima, koje su sasvim smislene i životne, poput pospremanja, pravljenja kruha, šivanja, njegovanja vrta, dijete ima mogućnost učiti o životu na neposredan način. Kroz umjetničke aktivnosti, poput slikanja te slušanja bajki i priča, dijete ispunjava i razvija svoju maštu, a pokret i govor usavršavaju se kroz prstovne igre i gestovna kola. Slavljenjem svetkovina i aktivnostima vezanim uz njihovu pripremu i proslavu, dijete se susreće s vlastitom kulturom i baštinom, čime zadobiva osjećaj identiteta i povezanosti s narodom. Uz cjelovitu, organsku i nerafiniranu hranu, u čijoj pripremi dijete i sudjeluje, dijete jede zdravo i svježe kako bi moglo aktivno učiti o svijetu oko sebe kroz sva svoja osjetila.

Ovakvim pristupom i radom u odgojnom procesu, djeca u waldorfskom vrtiću imaju mogućnost razviti sve svoje potencijale kao individualna ljudska bića.

img_4098-225×300

Razvoj djeteta

Nastavljajući cjeloviti predškolski razvoj djeteta, kurikulum waldorfske škole pristupa djetetu uvjetima koji njeguju pravovremenost kao jedno od najvažnijih načela. Učenicima u waldorfskim školama ostavlja se vrijeme i prostor koji je individualno potreban za svladavanje sadržaja, a djeca uče u poticajnoj i opuštenoj okolini uz opisno umjesto brojčanog ocjenjivanja. Takvim se pristupom i radom učenici potiču da iznose vlastite ideje i prijedloge,kreativno rješavaju izazovne probleme i vide svijet oko sebe u novom svjetlu.

Škola ohrabruje njihovo povjerenje u samoga sebe razvijajući njihove osobne potencijale kako bi dosegnuli više nego što se od njih očekuje.

Osnaživanje kreativnosti u rješavanju problema poboljšava dječju sposobnost neovisnog i kritičkog mišljenja. Umjetnost i igra su elementi koji su posebno naglašeni u ovoj pedagogiji i ostavljaju prostor osobnog doživljaja i ekspresije naučenog. Osim nastavnih predmeta koje obuhvaća nacionalni Nastavni plan i program za osnovnu školu, učenici waldorfskih škola uče i dodatne predmete i vještine te dva strana jezika od prvog razreda. Poseban metodološki pristup poučavanim temama omogućuje duboko i povezivajuće učenje te onemogućuje učestalu pojavu činjeničnog znanja.

Glavna je nastava organizirana po epohama koje traju do tri tjedna i ostavljaju prostor za udubljivanje u temu. Učenici sami izrađuju svoje udžbenike, koje odlikuje estetska kvaliteta, a sve to pod prizmom posebnog praćenja učenikovih znanja i vještina putem izvještaja nasuprot uobičajenom brojčanom ocjenjivanju učenika.

Eksperimentalno doživljajno učenje, temeljeno na znatiželji razvija dječju narav jer potiče da učenici zadovolje svoju radoznalost te daju odgovore na svoj način.

Kurikulum waldorfskih škola odobren je od Ministarstva znanosti i obrazovanja 1993. godine, a osmišljen je da razvija dječju povezanost sa svijetom i stavlja ga u odnos sa samim sobom. Dobivanjem uvida u ljudski razvoj i kroz poštivanje prirode uče se suosjećanju, empatiji i zahvalnosti. Na taj način jača se i osobna emocionalna inteligencija. Cilj je ne poučavati samo kurikulum, već učiniti kurikulum smislenim i inspirirajućim za cjeloživotno učenje.

to top button